Cornelis (Kees) Veltman op LinkedIn: Het juiste gereedschap? Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het… (2024)

Cornelis (Kees) Veltman

Global Ambassador Noria, Smeertechnische VAKTrainingen, Procesverbeteringen & Industriële Contactloze Temperatuur oplossingen

 • Deze bijdrage melden

Het juiste gereedschap?Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het bespreken van de problemen/oorzaken duren vaak veel langer dan een uur. Met de MLAII-training van de Noria Corporation voorzien wij u hoe de juiste informatie van uw machines/apparaten is te verkrijgen. Het juiste onderhoud schema moet een zorgvuldige, weloverwogen combinatie zijn van meerdere sleutelelementen. Uiteindelijk moet u onderhoudsstop alleen plaatsvinden wanneer het echt nodig is ( niet ongewenst te vroeg en ook niet te laat) Alleen wanneer u dat wilt en niet wanneer de machine dit wilt. Heeft u zich al ingeschreven voor de aankomende Machine Lubrication Analyse (MLAII- training) 1, 2 en 3 Oktober in Den Helder. https://lnkd.in/eEg3juPEBij het Ministerie van Defensie heeft men de Noria ML1-training en OARI-training afgerond en is men klaar voor de MLAII-training.

 • Cornelis (Kees) Veltman op LinkedIn: Het juiste gereedschap?Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het… (2)

7

Interessant Commentaar

Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

Meer relevante bijdragen

 • Cornelis (Kees) Veltman

  Global Ambassador Noria, Smeertechnische VAKTrainingen, Procesverbeteringen & Industriële Contactloze Temperatuur oplossingen

  • Deze bijdrage melden

  Onderstaande kennis gaat jouw carrière veranderen. Geef je vandaag nog op.

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

 • Cornelis (Kees) Veltman

  Global Ambassador Noria, Smeertechnische VAKTrainingen, Procesverbeteringen & Industriële Contactloze Temperatuur oplossingen

  • Deze bijdrage melden

  De Noria - Machine Analyse II bestaat uit: . I. De functies van smeermiddelen met: A. Basisolie B. Additieve functies C. Synthetische smeermiddelen D. Smeerregimes II. Onderhoudsstrategieën voor olieanalyse A. Fundamentele aspecten van Reliability-Centered Maintenance (RCM) B. Fundamentele aspecten van Condition-Based Maintenance (CBM) III. Oliemonstername A. Doelstellingen voor bemonstering van smeerolie. B. Apparatuurspecifieke bemonstering: C. Bemonsteringsmethoden D. Omgaan met interferentie E. BemonsteringsprocesbeheerIV. Controle van de gezondheid van smeermiddelen A. Smeermiddelstoringsmechanismen B. Testen op verkeerde of gemengde smeermiddelen C. Testmethoden en meeteenheden voor vloeistofeigenschappenV. Meting en controle van smeermiddelverontreiniging A. Deeltjesverontreiniging B. Vochtverontreiniging C. Verontreiniging van glycolkoelvloeistof D. Roetverontreiniging E. Brandstofverontreiniging (brandstofverdunning in olie) F. Luchtverontreiniging (lucht in olie) VI. Monitoring en analyse van slijtageafval A. Veel voorkomende slijtagemechanismen B. Abnormale slijtage detecteren C. Analyse van slijtagerestenhttps://lnkd.in/e83j8v93Na drie dagen bent u zover om het ICML-examen te doen. Schrijf u in om op 1, 2, 3 oktober de Noria MLAII training te volgen. Examen doen is niet nodig maar maakt u wel erg trots en dat op 4 oktober.

  Deze content is hier niet beschikbaar

  Open deze content en meer in de LinkedIn-app

  5

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

 • Cornelis (Kees) Veltman

  Global Ambassador Noria, Smeertechnische VAKTrainingen, Procesverbeteringen & Industriële Contactloze Temperatuur oplossingen

  • Deze bijdrage melden

  Great way to achieve the most correct grease sample possible.

  1

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

 • Cornelis (Kees) Veltman

  Global Ambassador Noria, Smeertechnische VAKTrainingen, Procesverbeteringen & Industriële Contactloze Temperatuur oplossingen

  • Deze bijdrage melden
  Maintenance Optimization: Maximizing Efficiency and Minimizing Costs reliableplant.com

  1

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

 • Cornelis (Kees) Veltman

  Global Ambassador Noria, Smeertechnische VAKTrainingen, Procesverbeteringen & Industriële Contactloze Temperatuur oplossingen

  • Deze bijdrage melden

  Listen to this two Lubrication-Experts. Wel woensdagavond om 20.00 uur. Precies op een avond waar geen EK-wedstrijden zijn.

  5

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

 • Cornelis (Kees) Veltman

  Global Ambassador Noria, Smeertechnische VAKTrainingen, Procesverbeteringen & Industriële Contactloze Temperatuur oplossingen

  • Deze bijdrage melden

  This week we made three awareness events, together with the Noria Corporation, Austin O'Kelley. All participants left these great events very enthousiastic. Ask us when the next one will follow. For now we are going to evaluate the events and primarily focus on one thing: SPREADING THE AWARENESS IN LUBRICATION BEST PRACTICE. Thank you for everyone who participated in Antwerpen, Amsterdam, and Rotterdam events. Let’s work together and share this knowledge with others!

  • Cornelis (Kees) Veltman op LinkedIn: Het juiste gereedschap?Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het… (15)
  • Cornelis (Kees) Veltman op LinkedIn: Het juiste gereedschap?Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het… (16)
  • Cornelis (Kees) Veltman op LinkedIn: Het juiste gereedschap?Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het… (17)
  • Cornelis (Kees) Veltman op LinkedIn: Het juiste gereedschap?Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het… (18)
  • Cornelis (Kees) Veltman op LinkedIn: Het juiste gereedschap?Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het… (19)

   +7

  28

  4 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

 • Cornelis (Kees) Veltman

  Global Ambassador Noria, Smeertechnische VAKTrainingen, Procesverbeteringen & Industriële Contactloze Temperatuur oplossingen

  • Deze bijdrage melden

  Thank you Austin O'Kelley for your nice words but I have to thank you for this great idea and also to arrange 3 very valuables Lunch & Learn meetings sponsored by OilSafe. To do this together with you was a big extra present in this successful event. Let's do the same in Amsterdam (Tomorrow) and in Rotterdam on Friday.

  3

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

Cornelis (Kees) Veltman op LinkedIn: Het juiste gereedschap?Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het… (24)

Cornelis (Kees) Veltman op LinkedIn: Het juiste gereedschap?Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het… (25)

3.335 volgers

 • 2.154 bijdragen
 • 14 artikelen

Profiel weergeven

Volgen

Meer van deze auteur

 • Competenties en Vaardigheden van een Lubrication Engineer Cornelis (Kees) Veltman 1 mnd
 • De temperaturen van gestookte verwarmingsbuizen (TMT’s) zijn belangrijke en kritische procesvariabelen Cornelis (Kees) Veltman 10 mnd
 • Efficiëntie van opwarmovens bij walsprocessen verbeteren. Cornelis (Kees) Veltman 11 mnd
Cornelis (Kees) Veltman op LinkedIn: Het juiste gereedschap?

Het plannen van onderhoud is ingewikkeld en het… (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 6200

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.